Hlášení místního rozhlasu

Opatření obecního úřadu s ohledem na šíření nemoci

V rámci preventivních opatření před šířením nového typu koronaviru žádáme občany, aby zvážili nutnost osobní návštěvy na obecním úřadě v Ježově.

V případě, že Vaše přítomnost není nezbytně nutná, je možné se na úřad obrátit jinými způsoby:
- telefonicky na lince 518 626 221, 518 626 200
- e-mailem: objezov@tiscali.cz
- poštou na adresu - Obecní úřad, 69648 Ježov 22