Hlášení místního rozhlasu

Oznámení římskokatolické farnosti Ježov

Drazí farníci,
po dobu trvání celostátní karantény se ruší veškeré veřejné bohoslužby.
Zapsané úmysly mší sv. odsloužím soukromě v termínu, na který byly objednány. Pokud si přejete úmysl přesunout na jindy, ozvěte se na telefonní číslo farnosti 731 402 082.
Podle nařízení vlády mohou duchovní vykonávat individuální duchovní službu.
www.cirkev.cz