Hlášení místního rozhlasu

SDĚLENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

Římskokatolická farnost oznamuje, že do soboty 17.10.2020 se z důvodu karantény P. Jana Šimoníka ruší veškeré bohoslužby během týdne.
Mše svatá v neděli 11.10.2020 se bude konat v 17.00 hodin v Ježově.
Pro podrobnější a aktuální informace sledujte farní stránky: www.farazeravice.cz.