Hlášení místního rozhlasu

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Ve dnech 2.-6. listopadu 2020 budou v naší obci na obvyklých místech přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad, který nelze umístit do popelnic.
Do kontejnerů, prosím, nevhazujte: stavební suť, železo, elektrospotřebiče, autobaterie, pneumatiky, barvy, laky, ředidla, postřiky …
Vzhledem k omezené vývozní kapacitě firmy EKOR buďte trpěliví při výměně naplněných kontejnerů.