Hlášení místního rozhlasu

Výběr poplatků na rok 2021

Poplatky za SVOZ PDO a za psy na rok 2021 budou vybírány od 18.1.2021.
Poplatek za svoz PDO činí: 400,-Kč/osoba/rok (200,-Kč/pololetí).

Poplatek ze psů činí:
a) za jednoho psa ........................................ 50,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...... 150,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ....... 0,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ... 150,-Kč.