Hlášení místního rozhlasu

VÝBĚR POPLATKŮ NA ROK 2022

Od 5. ledna jsou v kanceláři OÚ vybírány POPLATKY ZA SVOZ PDO:
550,-/osoba/rok nebo
275,-/osoba/pololetí.
Poplatky jsou splatné do 28.2.2022 a je možné je uhradit:
- v hotovosti
- kartou
- převodem na účet 4927671/0100, kde jako VS bude uvedeno číslo popisné.

Současně jsou vybírány POPLATKY ZA PSY:
- za jednoho psa 50,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,-Kč
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 0,-Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,-Kč.