Hlášení místního rozhlasu

ZAPOMENUTÁ HISTORIE - 2.díl

V kanceláři obecního úřadu můžete zakoupit knihu Zapomenutá historie - 2.díl od Vojtěcha Holcmana, rodáka ze Skoronic, kronikáře a regionálního historika.
Kniha obsahuje 43 článků z historie obcí hodonínského okresu, sahající do dávné minulosti let 1600-1890. Články popisují životy našich předků a jejich těžkosti. Také Ježov má v knize zastoupení ve třech příbězích.
Kniha má 84 stran, cena za kus je 160 Kč.
Dodatečně můžete objednat i 1.díl Zapomenuté historie, který byl vydán v r. 2015.