Úřední deska
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - "Rozvod optické sítě v obci Ježov"
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Záměr č.15/2021
Záměr č.14/2021
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Záměr č.13/2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Poskytování informací ze zákona č.106/1999Sb.
ČÚZK - SEZNAM NEDOSTATEČNĚ URČITĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ POZEMKŮ (aktualizace k 1.8.2021)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY/POŠKOZENÍ LESNÍCH POROSTŮ
Volby 2021 - svolání prvního zasedání volební komise
Záměr č.8/2021
Záměr č.12/2021
Záměr č.11/2021
Záměr č. 9/2021
Záměr č. 10/2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Záměr č.7/2021
Záměr č.6/2021
Záměr č.5/2021
Záměr č.4/2021
Záměr č.3/2021
Záměr č.2/2021
Záměr č.1/2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Mikroregion Podchříbí - střednědobý výhled rozpočtu
Mikroregion Podchříbí - návrh rozpočtu na rok 2021
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ
Informace
Záměr č.7/2020 nájem
záměr č.6/2020 pronájem
Záměr č.5/2020 prodej
Veřejnoprávní smlouva
Návrh střednědobého rozpočtu ZŠ a MŠ
Návrh rozpočtu 2021 ZŠ a MŠ Ježov
Záměr obce č.4/2020 pacht
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr obce č.3/2020 na prodej pozemku
Návrh závěrečného účtu DSO SV
Záměr obce č.2/2020-prodej pozemku
Záměr obce č.1/2020-prodej pozemku
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Lesy
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečného účtu obce a rozpočtových dokumentů
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na prodej nemovtosti ve vlastnictví obce
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Zveřejnění záměru na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na prodej nemovitostí ve vlastnictví obce II.
Záměr na prodej nemovitosti
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Záměr na výpůjčku nebytových prostor
Záměr na směnu pozemků
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na pacht pozemků
Protipovodňový plán obce Ježov
Aktualizace geografických dat
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Rozpočet 2019 - návrh DSO Severovýchod
Volba starosty a místostarosty
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Výsledek voleb do zastupitelstva obce Ježov r.2018
Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za r.2017
Ochrana osobních dat - GDPR
Záměr na pacht pozemků
Mikroregion Podchříbí - návrhy rozpočtů
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na r.2018
Záměr na převod investorství
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Skalka
Závěrečný účet za r.2016
Záměr na prodej pozemku
Návrh na závěrečný účet obce za r.2016
Závěrečný účet DSO SV za r.2016
Záměr na prodej části pozemku (2)
Záměr na prodej části pozemku (1)
Rozvody NN a VN, trafostanice
Pozemkové úpravy - zahájení řízení k.ú. Ježov
Protipovodňová opatření
Záměr na pronájem nebytových prostor - Zdrav.středisko
Mikroregion Podchříbí - sjednocení dokumentace
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalka
Záměr na prodej nemovitosti
Výroční zpráva za r.2016
Pozemkové úpravy Ježov
Pozemkové úpravy
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Oznámení zahájení územního řízení
Zásady územního rozvoje JHM kraje
Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ježov
Záměry obce
Závěrečný účet obce Ježov za r.2015
Závěrečný účet DSO SV za r.2015
Opravné usnesení
Výzva k podání nabídek
Přechodná úprava provozu
Záměr na prodej pozemku
Záměr na prodej pozemku
Veřejná vyhláška - FÚ pro JMK
Veřejná vyhláška
Výzva k podání nabídky
Protipovodňová opatření obce Ježov
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Žádost o zveřejnění údajů
Závěrečný účet mikroregionu Podchříbí za r.2015
Návrh rozpočtu r.2016 - mikroregion Podchříbí
Spotřební daň z vína
Schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Ježov
Návrh rozpočtu na r.2016
Záměr na prodej pozemku
Opatření obecné povahy
Dražební vyhláška
Návrh rozpočtu DSO SV na r.2016
Žádost o zveřejnění údajů
Nadzemní a podzemní sítě
Územní plán obce Ježov
Upozornění pro spoluobčany !
Zákon o pyrotechnice č.206/2015 Sb.
Usnesení o opakované dražbě
Veřejná vyhláška - špaček obecný
Veřejná vyhláška - ochranná pásma letiště Kunovice
Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod
Záměr na výpujčku nemovitosti
Záměr na prodej pozemku
Oznámení zahájení společného řízení
Závěrečný účet obce za r.2014
Záměry na nájem a propachtování nemovitostí LD Osvětimany
VAK Hodonín - vyúčtování za r.2014
Usnesení - dražební vyhláška
Dražební vyhláška
Návrh zásad územního rozvoje JMK
Výběrové řízení na prodej VN Ježov II.
Dražební vyhláška
Povodňová komise k 26.2.2015
MěÚ Kyjov - odbor dopravy
Oznamovací povinnost - prodej lihovin
Návrh rozpočtu na r.2015
Veřejná vyhláška
Podpora pracovních míst
Národní plán povodí Dunaje
Návrh rozpočtu DSO na r.2015
Veřejná vyhláška - ÚP Ježov
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Ježov
Seznam nemovitostí v k.ú.Ježov
Výzva k podání nabídky
Územní plán Ježov
Veřejná vyhláška
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Výzva k podání nabídky - Zelená úsporám
Výzva k podání nabídky
Dražební vyhláška
Seznam nemovitostí v k.ú. Ježov - šetření k dohledání vlastníka
Návrh koncepce PR JMK 2014 - 2017
Exekutorský úřad Chrudim - dražební jednání
Veřejná vyhláška
Záměr na prodej pozemku
Veřejná vyhláška FÚ
Vodovody a kanalizace - vyúčtování
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Program rozvoje cestovního ruchu
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
Program rozvoje cestovního ruchu JM kraje
ESF - přehled čerpání finančních prostředků
Program rozvoje cestovního ruchu JM kraje r.2014 - 2020
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Dražební vyhláška
Vyhláška - převzetí písemnosti
Záměry na prodej pozemků
Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska
Nařízení Státní veterinární správy
Nabídka pozemků - obec Ježov
Veřejná vyhláška
Informace k placení daně z nemovitostí
Záměr na prodej pozemku
Oznámení o výkonu mapovacích prací
Výzva
Úřad práce ČR
Veřejná vyhláška
FÚ Kyjov - změny v daňové správě
Výzva k doplnění podkladů - novostavba RD
Projednání návrhu územního plánu
Usnesení zastupitelstva z 30.10.2012
Obecně závazná vyhláška - komunální odpad
Dražební vyhláška
Stavební úřad Kyjov - oznámení
Záměr na prodej pozemku
Záměr na prodej pozemku
Dražební vyhláška
Pozemkový fond ČR
MÚ Kyjov - rozhodnutí p.Habáň
Veřejnoprávní smlouva
Záměr na prodej pozemku
MÚ Kyjov - rozhodnutí Skalák
MÚ Kyjov - rozhodnutí BRISK
Záměr na prodej pozemku
Vyhláška o zákazu volného pobíhání hospodářského zvířectva a psů
Stavební úřad Kyjov - oznámení
Stavební úřad Kyjov - dokumenty
Záměr na prodej pozemku
Záměr na prodej pozemku
Rozhodnutí o umístění stavby
Územní rozhodnutí
Úprava NN , p.Šáchová
Oznámení o zahájení územního řízení
Záměr na prodej pozemku
Územní souhlas
Územní rozhodnutí
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje JM kraje
Digitalizace