Úřední deska
ROZHODNUTÍ HEJTMANA JMK o nařízení pracovní povinnosti
Záměr č.6/2020 - pronájem
Záměr č.5/2020 - prodej pozemku
Záměr č.4/2020 nájem pozemků
Oznámení schůze ZO
Oznámení schůze ZO
Návrh střednědobého rozpočtu ZŠ a MŠ
Návrh rozpočtu 2021 ZŠ a MŠ Ježov
UZAVŘENÍ OBCHODŮ A SLUŽEB, OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OD 22.10.2020
Oznámení schůze ZO
Oznámení schůze ZO
USNESENÍ VLÁDY ČR - VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
Oznámení o době a místě konání voleb
Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ježov
Oznámení schůze ZO
Oznámení volební komise
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení schůze ZO
Počet členů okrskové volební komise
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Záměr obce č.3/2020 na prodej pozemku
Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ježov
Oznámení schůze ZO
Poděkování - senátorka Anna Hubáčková
Boj se suchem - senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková
Návrh závěrečného účtu DSO SV
Mimořádná schůze ZO
Doporučení MV ČR - konání sňatečných obřadů od 11.05.2020
Oznámení schůze ZO
FÚ - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Omezení činnosti MěÚ Kyjov ve dnech 20.4.-30.4.2020
Mimořádné opatření - Ministerstvo zdravotnictví
Doporučení MV ČR - konání sňatečných obřadů od 20.04.2020
Záměr obce č.2/2020-prodej pozemku
Záměr obce č.1/2020-prodej pozemku
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Lesy
Zápis dětí do první třídy
KU JMK - leták koronavirus zdr. zařízení
Doporučení MZ ČR k používání některých ochranných prostředků
Omezení činnosti MěÚ Kyjov
Stanovisko MV k posuzování prokazování totožnosti
MZ - likvidace roušek
Mimořádné opatření doba pro seniory
Metodika MV - lhůty v době trvání nouzového stavu
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - praktičtí lékaři
Informace k mimořádnému opatření - uzavření škol
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - uzavření škol
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné opatření - karanténa po návratu z Itálie
Žádost o zveřejnění údajů - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Oznámení schůze ZO
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečného účtu obce a rozpočtových dokumentů
Obecně závazná vyhláška obce, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na prodej nemovtosti ve vlastnictví obce
Seznam nemovitostí
Dražební vyhláška
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Zveřejnění záměru na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na prodej nemovitostí ve vlastnictví obce II.
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Záměr na prodej nemovitosti
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Záměr na výpůjčku nebytových prostor
Záměr na směnu pozemků
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na prodej nemovitosti ve vlastnictví obce
Záměr na pacht pozemků
Protipovodňový plán obce Ježov
Veřejná vyhláška
Aktualizace geografických dat
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Usnesení o odročení elektronické dražby
Rozpočet 2019 - návrh DSO Severovýchod
Volba starosty a místostarosty
Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Výsledek voleb do zastupitelstva obce Ježov r.2018
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu
Usnesení o opakované dražbě
Volby do zastupitelstev obcí - 5. a 6.10.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu
ÚZSVM - žádost o zveřejnění údajů
Nabídka pozemků k pronájmu
Oznámení pro občany - E-ON
Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za r.2017
Ochrana osobních dat - GDPR
FÚ pro JM kraj - Veřejná vyhláška
Výběrové řízení na manažera projektu
Dražební vyhláška
Záměr na pacht pozemků
Žádost o zveřejnění údajů
Usnesení - odročení elektronické dražby
Mikroregion Podchříbí - návrhy rozpočtů
Rozhodnutí o umístění stavby
Oznámení zahájení společného řízení
Návrh rozpočtu DSO Severovýchod na r.2018
Rozhodnutí odstranění stavby
Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu
Záměr na převod investorství
Komplexní pozemkové úpravy - zápis z jednání
Komplexní pozemkové úpravy - ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemkové úpravy - soupis nároků vlastníků
Usnesení
Pozvánka - zasedání okrskové volební komise
Návrh opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Pozvánka - Veletrh pracovních příležitostí
Seznam neznámých vlastníků
Dražební vyhláška - p.Jelínek
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Skalka
Závěrečný účet za r.2016
Záměr na prodej pozemku
Návrh na závěrečný účet obce za r.2016
Závěrečný účet DSO SV za r.2016
Usnesení o ustanovení opatrovníkem
Zveřejnění nepropachtovaného majetku
Záměr na prodej části pozemku (2)
Záměr na prodej části pozemku (1)
Veřejná vyhláška
Rozvody NN a VN, trafostanice
Demontáž linky VN - odbočka Ježov
Pozemkové úpravy - zahájení řízení k.ú. Ježov
Protipovodňová opatření
Záměr na pronájem nebytových prostor - Zdrav.středisko
Dražební vyhláška
Mikroregion Podchříbí - sjednocení dokumentace
Usnesení - Exekutorský úřad Praha 7
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalka
Záměr na prodej nemovitosti
Výroční zpráva za r.2016
Nařízení Státní veterinární správy
Rozhodnutí o umístění stavby
Pozemkové úpravy Ježov
Pozemkové úpravy
Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Oznámení zahájení územního řízení
Kotlíková dotace
Informace k novele zákona o spotřebitelském úvěru
Zásady územního rozvoje JHM kraje
Zveřejnění údajů - dohledání vlastníků
Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ježov
Záměry obce
Exekuce - usnesení
Opatření obecné povahy
Závěrečný účet obce Ježov za r.2015
Závěrečný účet DSO SV za r.2015
Exekutorský úřad Brno - usnesení
Opravné usnesení
Cestovní doklady pro děti
Výzva k podání nabídek
Přechodná úprava provozu
Záměr na prodej pozemku
Záměr na prodej pozemku
Veřejná vyhláška - FÚ pro JMK
Vodné a stočné r.2015
Veřejná vyhláška
Výzva k podání nabídky
Protipovodňová opatření obce Ježov
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Žádost o zveřejnění údajů
Závěrečný účet mikroregionu Podchříbí za r.2015
Návrh rozpočtu r.2016 - mikroregion Podchříbí
Spotřební daň z vína
Schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Ježov
Návrh rozpočtu na r.2016
Dražební vyhláška
Záměr na prodej pozemku
Opatření obecné povahy
Dražební vyhláška
Návrh rozpočtu DSO SV na r.2016
Žádost o zveřejnění údajů
Nadzemní a podzemní sítě
Územní plán obce Ježov
Upozornění pro spoluobčany !
Zákon o pyrotechnice č.206/2015 Sb.
Usnesení o opakované dražbě
Nábor Policie ČR
Veřejná vyhláška - špaček obecný
Veřejná vyhláška - ochranná pásma letiště Kunovice
Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod
Záměr na výpujčku nemovitosti
Záměr na prodej pozemku
Oznámení zahájení společného řízení
Závěrečný účet obce za r.2014
Záměry na nájem a propachtování nemovitostí LD Osvětimany
VAK Hodonín - vyúčtování za r.2014
Usnesení - dražební vyhláška
Dražební vyhláška
Návrh zásad územního rozvoje JMK
Výběrové řízení na prodej VN Ježov II.
Dražební vyhláška
Povodňová komise k 26.2.2015
MěÚ Kyjov - odbor dopravy
Oznamovací povinnost - prodej lihovin
Návrh rozpočtu na r.2015
Veřejná vyhláška
Podpora pracovních míst
Národní plán povodí Dunaje
Návrh rozpočtu DSO na r.2015
Veřejná vyhláška - ÚP Ježov
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Ježov
Seznam nemovitostí v k.ú.Ježov
Výzva k podání nabídky
Územní plán Ježov
Veřejná vyhláška
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Výzva k podání nabídky - Zelená úsporám
Výzva k podání nabídky
Dražební vyhláška
Seznam nemovitostí v k.ú. Ježov - šetření k dohledání vlastníka
Návrh koncepce PR JMK 2014 - 2017
Exekutorský úřad Chrudim - dražební jednání
Veřejná vyhláška
Záměr na prodej pozemku
Veřejná vyhláška FÚ
Vodovody a kanalizace - vyúčtování
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Program rozvoje cestovního ruchu
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
Program rozvoje cestovního ruchu JM kraje
ESF - přehled čerpání finančních prostředků
Program rozvoje cestovního ruchu JM kraje r.2014 - 2020
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Dražební vyhláška
Vyhláška - převzetí písemnosti
Záměry na prodej pozemků
Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska
Nařízení Státní veterinární správy
Nabídka pozemků - obec Ježov
Veřejná vyhláška
Informace k placení daně z nemovitostí
Záměr na prodej pozemku
Oznámení o výkonu mapovacích prací
Výzva
Úřad práce ČR
Veřejná vyhláška
FÚ Kyjov - změny v daňové správě
Výzva k doplnění podkladů - novostavba RD
Projednání návrhu územního plánu
Usnesení zastupitelstva z 30.10.2012
Obecně závazná vyhláška - komunální odpad
Dražební vyhláška
Stavební úřad Kyjov - oznámení
Záměr na prodej pozemku
Záměr na prodej pozemku
Dražební vyhláška
Pozemkový fond ČR
MÚ Kyjov - rozhodnutí p.Habáň
Veřejnoprávní smlouva
Záměr na prodej pozemku
Exekuce - p.Šáděrová
MÚ Kyjov - rozhodnutí Skalák
MÚ Kyjov - rozhodnutí BRISK
Záměr na prodej pozemku
Vyhláška o zákazu volného pobíhání hospodářského zvířectva a psů
Stavební úřad Kyjov - oznámení
Stavební úřad Kyjov - dokumenty
Dražební vyhláška
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
Záměr na prodej pozemku
Záměr na prodej pozemku
Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší JM kraje
Rozhodnutí o umístění stavby
Územní rozhodnutí
Úprava NN , p.Šáchová
Oznámení o zahájení územního řízení
Záměr na prodej pozemku
Vyhláška - bobr evropský
Územní souhlas
Územní rozhodnutí
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje JM kraje
Digitalizace