Obec Ježov

Aktuality

Výzva k podání nabídky - Zelená úsporám
více
Výzva k podání nabídky
více
Volby do Zastupitelstev obcí
více
Dražební vyhláška
více
Seznam nemovitostí v k.ú. Ježov - šetření k dohledání vlastníka
více
Návrh koncepce PR JMK 2014 - 2017
více
Exekutorský úřad Chrudim - dražební jednání
více
Veřejná vyhláška
více
Záměr na prodej pozemku
více
Volby do Evropského parlamentu
více
Veřejná vyhláška FÚ
více
Závěrečný účet DSO
více
Závěrečný účet obce za r.2013
více
Vodovody a kanalizace - vyúčtování
více
Stanovení minimálního počtu členů volební komise
více
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Závěrečný účet za r.2013 - DSO Podchříbí
více
DSO - návrh rozpočtu na r.2014
více
Program rozvoje cestovního ruchu
více
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
více
Plán akcí na r.2014
více
Návrh rozpočtu na r.2014
více
Termíny svatebních obřadů na r.2014
více
ESF - přehled čerpání finančních prostředků
více
Program rozvoje cestovního ruchu JM kraje
více
Návrh rozpočtu DSO na r.2014
více
Program rozvoje cestovního ruchu JM kraje r.2014 - 2020
více
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
více
Dražební vyhláška
více
Vyhláška - převzetí písemnosti
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Záměry na prodej pozemků
více
Usnesení zastupitelstva 27.8.2013
více
Vyhláška - odchylný postup pro usmrcování špačka obecného
více
Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska
více
Usnesení zastupitelstva z 25.6.2013
více
Vyúčtování vodného a stočného za r.2012
více
Nařízení Státní veterinární správy
více
Nabídka pozemků - obec Ježov
více
Závěrečný účet DSO SV r.2012
více
Veřejná vyhláška
více
Informace k placení daně z nemovitostí
více
Výroční zpráva za r.2012
více
Závěrečný účet r.2012
více
Záměr na prodej pozemku
více
Situace - RD Frelichovi
více
Rozhodnutí o umístění stavby - Frelichovi
více
Oznámení o výkonu mapovacích prací
více
Závěrečný účet - r.2012
více
Návrh rozpočtu r.2013 - mikroregion
více
Návrh rozpočtu na r.2013
více
Výzva
více
Stavební úřad-novostavba RD+mapa - Frelichovi
více
Úřad práce ČR
více
Volby prezidenta republiky
více
Veřejná vyhláška
více
FÚ Kyjov - změny v daňové správě
více
Výzva k doplnění podkladů - novostavba RD
více
Volba prezidenta republiky
více
Termíny svatebních obřadů na r.2013
více
Projednání návrhu územního plánu
více
Usnesení zastupitelstva z 30.10.2012
více
Návrh rozpočtu na r.2013
více
Obecně závazná vyhláška - komunální odpad
více
Mapovací práce
více
Dražební vyhláška
více
Stavební úřad Kyjov - oznámení
více
Oznámení - volby do krajských zastupitelstev
více
Záměr na prodej pozemku
více
Usnesení zastupitelstva 11.9.2012
více
Záměr na prodej pozemku
více
Volby do Zastupitelstev krajů
více
Volby do krajských zastupitelstev
více
Dražební vyhláška
více
Pozemkový fond ČR
více
MÚ Kyjov - rozhodnutí p.Habáň
více
Veřejnoprávní smlouva
více
Záměr na prodej pozemku
více
Exekuce - p.Šáděrová
více
Firma KJ nábytek
více
VAK - vyúčtování r.2011
více
MÚ Kyjov - rozhodnutí BRISK
více
MÚ Kyjov - rozhodnutí Skalák
více

Spušten nový vzhled internetových stránek.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(77%)
77%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(23%)
23%

Náhodný výběr z galerie

pyzamovy-bal-16-2-2013

Kontakt

Obec Ježov
696 48 Ježov 75
okr. Hodonín
email: objezov@tiscali.cz

Kniha návštěv

Kalendář

29.07.2014

dnes má svátek Marta

CZECHPOINT logo
TOPlist
O obci

Základní údaje

Obec Ježov se nachází východně od Kyjova v severovýchodní části mikroregoinu v nadmořské výšce 238 m. Katastr obce zaujímá rozlohu 591 ha. K 1. 1. 2014 měla obec 710 obyvatel. Území je minimálně zelesněné.

Obec je součástí mikroregionu Podchřibí, který sdružuje Vřesovice, Labuty, Skalku, Ježov, Žádovice a Kelčany.

 

Letecký pohled


Geograficky spadá do kyjovské pahorkatiny. Východní částí protéká potok Hruškovice a západní částí Skalecký potok. Oba se pod obcí v jižní části sbíhají. Na obou potocích se nachází vodní nádrže. Severozápadní svahy jsou osázeny vinicemi a na východ jsou převážně sady. Lokalita leží na rozhraní Račanské jednotky a Kyjovské pahorkatiny. Jedná se o subsystém Karpaty, které jsou součástí Alpsko - Karpatského pásma v Evropě. Nachází se flyšovém pásmu Západních Karpat tzv. Račanské jednotce (svrchní křída až spodní oligocén). Vytváří pohoří Chřiby, podloží Vídeňské pánve. Můžeme v ní podle stáří vydělit Soláňské souvrství, představující hrubě písčitý flyš s častými tělesy slepenců, Zlínská souvrství zastoupené v okolí Ježova. Kvartenním pokryvem jsou spraše.

Daná lokalita se nachází v povodí řeky Dyje. Protékájí ji místní potoky Hruškovice a Skalecký potok, které se vlévají do Kyjovky a ta je levobřežním přítokem Dyje. Průměrná roční teplota přesahuje 9 stupňů Celsia. Průměrný úhrn srážek je 550 mm.

Mapa

Letecký pohled

http://www.webcamjezov.cz

Statistické údaje
Rok založení 1320
Okres Hodonín
Mikroregion Podchřibí (Vřesovice, Labuty, Skalka, Ježov, Žádovice, Kelčany)
Pošta Ježov, PSČ 696 48
Telefonní síť Telefonica, T-Mobile, Vodafone, O2, bezdrátový internet(2 firmy)
Školy Základní a mateřská
Počet obyvatel cca 700
Počet obydlených domů 186
Neobydlené domy 43
Rekreační objekt Autokempink /kapacita 72 míst/, večerní bar
Vybavenost vodovod, kanalizace+ČOV, veřejné osvětlení, plynofikace, kabelová televize(Noel)
Zdravotnictví praktický lékař, dětský lékař, zubní lékařka, lékárna
Sport

fotbalové hřiště,školní tělocvična,školní hřiště, cyklistické stezky

Nadmořská výška 238 m
Silniční napojení

státní silnice II/422, směr Uherské  III/4227, směr Bzenec, Veselí nad Moravou

Základní údajeZákladní údajeZákladní údaje

 Základní údaje

 

 

Základní údajeZákladní údajeZákladní údaje

 Základní údaje